Zasady panujące w klubie.
W otwartych mistrzostwach Wadowic może wziąć udział każdy bez względu na wiek. Nie pobieramy żadnych opłat, ani wpisowych do turniejów.
Na zko
ńczenie mistrzostw przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe dla seniorów i juniorów w szachach klasycznych, szachach 960 i klocu.

Szachy klasyczne

Szachy 960 - Fischera

Szachy kloc - ang. "bughouse"
Czym jest kloc?
Kloc (ang. "bughouse", ros. "szwedki", cze. "holandany", rum. "clotz", niem. "tandem schach", w Stanach mówią na kloca "siamese chess") to odmiana szachów gdzie grają dwie drużyny złożone z dwóch graczy na dwóch szachownicach. Gracze w drużynie grają różnymi kolorami, gra odbywa się na zasadach szachowych z wyjątkiem tego ze bierki zbite z jednej szachownicy przechodzą do partnera 'do ręki' aby mógł on dostawić je na szachownicy zamiast normalnie wykonać posunięcie. Gracze z jednej drużyny muszą ze sobą współpracować, wynik na jednej z szachownic decyduje o wyniku calej rozgrywki. Gra odbywa sie na czas aby wyeliminować czekanie jednego z graczy gdy dogra się przegranej pozycji.

ZASADY OFICJALNE:
* zasady dotyczące samej gry są identyczne jak zasady FIDE w blica (w klocu nie obowiązuje dotknięta-idzie)
* jawny czas (gracze z przewagą 1s mogą czekać)
* pełna możliwość komunikacji między partnerami (można powiedzieć wszystko)
* figury posiadane 'w ręku' muszą być widoczne dla przeciwnika w przeciwnym wypadku ma on prawo przebić zegar żądając pokazania bierek
* możliwość promowania pionów (po zbiciu 'promowanego piona' na drugą deskę przechodzi pion) gracz musi powiedzieć na głos na co promuje piona
* wstawianie bierek z matem
* jeśli gracz zbije bierkę którą matuje partner (w 1) i sam zostanie zamatowany (w 1) to jest remis

ZASADY W WIEŻY WADOWICE:
* zasady dotyczące samej gry są identyczne jak zasady FIDE w blica (w klocu nie obowiązuje dotknięta-idzie)
* jawny czas (gracze z przewagą 1s mogą czekać)
* ograniczona możliwość komunikacji między partnerami.
* figury posiadane 'w ręku' muszą być widoczne dla przeciwnika w przeciwnym wypadku ma on prawo przebić zegar żądając pokazania bierek
* możliwość promowania pionów (po zbiciu 'promowanego piona' na drugą deskę przechodzi pion) gracz musi powiedzieć na głos na co promuje piona
* wstawianie bierek z matem
* jeśli gracz zbije bierkę którą matuje partner (w 1) i sam zostanie zamatowany (w 1) to jest remis

Do punktacji klasyfikowanej w ramach Mistrzostw Wadowic zaliczane są 3 najlepsze turnieje danego zawodnika.  W przypadku równej ilości punktów decyduję większa liczba zwycięstw (1 miejsce), następnie 2, 3 itd. miejsca. Punktowane miejsca od 1 do 5 - za pierwsze 5 pkt., za piąte 1 pkt.
Zasady gry
Szachy fischerowskie mają te same zasady, co normalne szachy. Używamy tych samych figur, ruszają się one tak samo, tak samo chodzi o zamatowanie króla przeciwnika, tak samo mamy szacha, pata, en passant, promocję pionów, regułę 50 posunięć itd itp. Od zwykłych szachów różnią się tylko dwoma rzeczami:
* ustawieniem początkowym,
* zasadami robienia roszady.
Ustawienie początkowe
Ustawienie początkowe jest zmienne. Pionki stoją normalnie a figury w pierwszym (białe) i ósmym (czarne) rzędzie, ale rozstawienie figur jest losowane.

Przy losowaniu rozstawienia figur obowiązują następujące reguły:
* ustawienie białych i czarnych jest takie samo (tj. losujemy ustawienie białych, a czarne ustawiamy na jego podstawie, stawiając w każdej kolumnie taką samą bierkę, jaką mają postawioną białe),
* gońce muszą być różnopolowe,
* jedna z wież musi być na lewo, a druga na prawo od króla.
Daje to w sumie 960 możliwych pozycji początkowych (jedną z nich jest pozycja standardowa, jeśli akurat ona zostanie wylosowana, partia nie różni się niczym od partii normalnych szachów).

Roszada
Zasady robienia roszady muszą uwzględniać różnorodne pozycje początkowe króla i wież (wyobraźmy sobie choćby roszadę przy ustawieniu początkowym króla na c1 a wież na b1 i f1). Obowiązują w sumie te same, co w normalnych szachach, tylko szerzej interpretowane:
·po roszadzie król i wieża stoją jak w normalnych szachach - niezależnie od tego, gdzie stały przed roszadą, po krótkiej roszadzie król stoi na g1 (czarny na g8) a wieża na f1 (f8) a po długiej roszadzie król stoi na c1 (c8) a wieża na d1 (d8),
* ani król, ani roszująca z nim wieża, nie mogły wykonywać wcześniej żadnego ruchu,
* król nie może być pod szachem,
* pomiędzy królem a wieżą nie może stać żadna bierka (własna ani przeciwnika), wolne muszą być też pola końcowe (z wyjątkiem sytuacji, gdy na polu końcowym stoi druga z roszujących bierek),
* w wyniku roszady król nie może wejść pod szacha, nie może być też pod szachem żadne z pól, przez które przechodzi roszując.

Do punktacji klasyfikowanej w ramach Mistrzostw Wadowic zaliczane są 3 najlepsze turnieje danego zawodnika. W przypadku równej ilości punktów decyduję większa liczba zwycięstw (1 miejsce), następnie 2, 3 itd. miejsca. Punktowane miejsca od 1 do 10 - za pierwsze 10 pkt., za dziesiąte 1 pkt.
W szachach klasycznych kojarzenie prowadzone jest komputerowo - system szwajcarski, w przypadku blitz’ów system każdy z każdym jeżeli będzie poniżej 7 rund. Podczas gry obowiązują przepisy FIDE.
O kolejności miejsc w turnieju decyduje liczba punktów zdobytych przez zawodnika.
W przypadku zdobycia równej ilości punktów przez dwóch lub więcej zawodników, o kolejności miejsc decydują kolejno:
a) punktacja Buchholza z odrzuceniem najsłabszego i najlepszego wyniku,
b) pełna punktacja Buchholza,
c) progres.

Do punktacji klasyfikowanej w ramach Otwartych Mistrzostw Wadowic zaliczanych jest 13 najlepszych turniejów danego zawodnika. W przypadku równej ilości punktów decyduję większa liczba zwycięstw (1 miejsce), następnie 2, 3 itd. miejsca. Punktowane miejsca od 1 do 15 - za pierwsze 15 pkt., za piętnaste 1 pkt.