SZACHOWY „KĄCIK BRYDŻOWY”
SZACHOWY KĄCIK BRYDŻOWY „zrodził się” w związku z wakacyjną przerwą w rozgrywkach szachowych.
Wychodząc z założenia, że człowiek nie żyje samymi szachami i musi w związku z tym dać odpocząć  swojej głowie oraz zgodnie z poniższą maksymą:
„MÓZG TO WSPANIAŁY ORGAN.
ZACZYNA PRACĘ JAK SIĘ BUDZISZ I DZIAŁA AŻ NIE USIĄDZIESZ DO BRYDŻA”
zaczęliśmy grać w brydża…